โมนาลิซา (Monalisa)

slotxo ถ้าหากจะพูดถึงภาพวาดบนโลกใบนี้นั้นมีอยู่มากมาย แต่ภาพไหนจะมีคุณค่านั้นต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมสะท้อนอารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดีว่าขณะนั้น เขาได้คิดอะไรอยู่ จึงวาดภาพนี้ขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่ออะไร ต้องการที่จะสื่อให้ผู้สนใจได้แง่คิดอะไรในภาพวาดที่ตนได้ถ่ายทอดออกมาโมนาลิซา คือภาพวาดสีน้ำมัน สูง 77 เซ็นติเมตร กว้าง 53 เซ็นติเมตร ถือกำเนิดขึ้นในคริสต์วรรษที่ 16 ระหว่างปี ค.ศ.1503-1507 (พ.ศ.2046-2050) ด้วยฝีมือของเลโอนาร์โด ดาวินชี ศิลปินเอกของโลก เขาใช้เวลาถึง 4 ปี จึงจะวาดได้สำเร็จ เป็นภาพเขียนครึ่งตัว (Portrait) สุภาพสตรีผมยาว มีผ้าคลุม … Read More

การปฏิวัติอเมริกา ค.ศ.1776

slotxo ประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมนั้น เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศอาณานิคมนั้นตามปกติแล้วจะต้องจ่ายภาษีต่างๆ ให้แก่ประเทศอังกฤษ ซึ่งชนวนของการปฏิวัตินั้นเกิดจากการที่ประเทศอังกฤษเรียกเก็บภาษีจากประชาชนชาวอาณานิคมมากเสียจนประชาชนนั้นทนไม่ได้ ทำให้เกิดความไม่พอใจจนเกิดการปฏิวัติในการเรียกเก็บภาษีของประเทศอังกฤษนั้นยกตัวอย่างเช่น ภาษีใบชา ภาษีบำรุงกองทัพ ภาษีที่ดินทำกิน ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากและเกิดการต่อต้านจากประชาชนชาวอเมริกาในระยะแรก หลังจากนั้น มีการเรียกร้องว่าหากอเมริกาไม่มีผู้แทนก็จะไม่จ่ายภาษีค.ศ.1778 ชาวอาณานิคมได้พร้อมใจกันประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ อังกฤษจึงได้ส่งทหารมาปราบปรามจึงเกิดเป็นสงครามระหว่างชาวอาณานิคมและ xoslotประเทศอังกฤษ เรียกสงครามครั้งนี้ว่า สงครามประกาศอิสรภาพเริ่มแรกมีการประชุมภาคพื้นทวิปเพื่อเตรียมการปฏิวัติ มีการส่งทหารของอังกฤษเข้ามาเพื่อทำการยึดอาวุธ หลังจากนั้นอเมริกาได้แต่งตั้ง จอร์จ วอชิงตัน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอังกฤษได้แต่งตั้ง วิลเลียม โฮว์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพปราบกบฏอาณานิคม โดยฝ่ายอาณานิคมเป็นกองทหารผสมมีจำนวนประมาณ 156,000 นาย … Read More

การแต่งกายในสมัยกลางของยุโรป

slotxo สมัยกลางในโลกตะวันตกครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางเวลาและภูมิภาคที่มีระยะยืนยาวกว่า 1000 ปีของประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งสามารถแบ่งแยกแตกต่างออกไปตามลักษณะภูมิภาคและสังคม และสิ่งที่แสดงลักษณะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเองที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็น ก็ได้แก่ เครื่องแต่งกายจากศิลปะการแต่งกายในยุโรปสมัยกลางนี้มีตัวอย่าง 3 ประเทศที่แสดงให้เห็นการแต่งกายอย่างชัดเจนในสมัยกลางของยุโรป คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลีชาวอังกฤษชายหญิงนั้นจะสวมเสื้อ ที่ทำจากผ้าลินินหรือผ้าขนแกะเนื้อ ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวมีกระดุมตั้งแต่ศอกถึงข้อมือ ต่อมาผู้ชายจะมีการสวมถุงเท้าหนา มีการหมวกสวมทั้งผู้ชายและผู้หญิง รองเท้าจะเป็นรองเท้าปลายงอน xoslotชาวฝรั่งเศสในสมัยนี้ผู้หญิงและผู้ชายยังคงสวมเสื้อผ้าเหมือนกับชาวโรมัน จะใส่ชุดทูนิค 2 ชั้น และมีเสื้อ Mantle คลุมเสื้อชั้นใน เวลาที่สวมใส่จะมองเห็นชุดชั้นใน ต่อมานิยมใช้เสื้อคลุมแบบใหม่เป็นเสื้อคลุมตัวยาว แขนกว้าง ชายแขนเป็นชายโค้งประดับด้วยขนสัตว์ … Read More

หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)

slotxo หอเอนปิซ่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เป็นมรดกโลกที่หลายคนรู้จักดีและเป็นที่น่าสนใจสำหรับหลายๆคน และมีคำถามตามมาว่า “หอเอนแต่ทำไมไม่ล้ม?” ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และน่าค้นหาสำหรับสิ่งมหัศจรรย์นี้ว่าเพราะเหตุใด? และเป็นความผิดพลาดหรือตั้งใจอย่างไร?หอเอนปิซ่า เป็นหอคอยรูปทรงกระบอก มีทั้งหมด 8 ชั้น สูงจากฐานถึงยอด 55.86 เมตร มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอคอยห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร ใช้หินอ่อนสีขาวเป็นวัสดุก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จมีน้ำหนักรวม 14,500 … Read More

ชนเผ่าแฟรงก์ (Frankish Tribes)

slotxo ในยุคของยุโรปสมัยกลางเมื่อ ค.ศ.476 เผ่าเยอรมันได้ปลดจักรพรรดิองค์สุดท้ายของโรมันตะวันตก หรือที่เรียกกันว่า โรม ถือเป็นการสิ้นสุดจักรวรรดิโรมัน ดินแดนยุโรปจึงได้แบ่งแยกออกเป็นอาณาจักร ชนเผ่าต่าง ๆ จึงทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ จึงเกิดเป็นชนเผ่าต่างๆหลายชนเผ่า หนึ่งในนั้นคือชนเผ่าแฟรงก์ชาวแฟรงก์หรือชนเผ่าแฟรงก์ เป็นกลุ่มชนเจอร์มานิกตะวันตกที่เริ่มก่อตัวขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 3 โดยมีถิ่นฐานอยู่ทางเหนือและทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนล่าง อยู่ภายใต้การปกครองโดยราชวงศ์เมโรแว็งเชียง ชาวแฟรงก์ก็ก่อตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เจอร์มานิกที่มาแทนจักรวรรดิโรมันตะวันตกตั้งแต่คริสต์ xoslotศตวรรษที่ 5 รัฐของชาวแฟรงก์และมารวมตัวกันเป็นอาณาบริเวณส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ที่กลายมาเป็นจักรวรรดิคาโรลินเจียนและรัฐต่างๆ ที่ตามมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนเผ่าแฟรงก์บางกลุ่มก็โจมตีอาณาบริเวณที่เป็นของโรมัน ขณะที่ชนเผ่าแฟรงก์กลุ่มอื่นเข้าเป็นทหารโรมันในกอล … Read More

ไวกิง (Viking)

slotxo ไวกิ้ง หมายถึงชนเผ่านักรบ นักการค้าและนักตั้งถิ่นฐานจากนอร์เวย์ สวีเดนและเดนมาร์ก ซึ่งได้บุกรบชนะ ยึดครองและตั้งอาณานิคมอาณาเขตในส่วนใหญ่ของอังกฤษ นอร์มังดี รัสเซียเมื่อระหว่างประมาณ พ.ศ. 1200 – พ.ศ. 1590 นอกจากนี้ยังบุกจู่โจมสเปน โมร็อกโกและอิตาลี มีการติดต่อการค้ากับจักรวรรดิไบแซนไทน์ เปอร์เชียและอินเดีย ชาวไวกิ้งยังได้ค้นพบและยึดครองไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์และเดินเรือไปถึงชายทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยชนเผ่านี้เป็นนักเดินเรือที่มีความชำนาญ และกล้าที่จะนำเรือแล่นออกไปในมหาสมุทรอัตลันติค เพื่อหาดินแดนทำมาหากิน ในการค้นหาแผ่นดินใหม่ พวกไวกิ้งใช้วิธีปล่อยนกดุเหว่าที่นำติดไปกับเรือด้วยให้ออกจากกรงขัง เมื่อนกดุเหว่าหลุดออกจากกรงขัง มันจะโผบินเป็นวงกลมสูงขึ้นไปในอากาศ ถ้าหากมันบินกลับย้อน xoslotทางเดิม ก็หมายความว่าเบื้องหน้าต่อไปนั้นไม่มีแผ่นดินอยู่เลย แต่ถ้ามันบินพุ่งไปในทะเลทางทิศใดทิศทางหนึ่งนั้น พวกไวกิ้งก็ทราบได้ทันทีว่าทิศทางนั้นต้องมีผืนแผ่นดินอยู่ไกลลับสายตาเบื้องหน้าโน้น … Read More