อันตรายของแสงต่อการทำงาน

slotxo แสงสว่าง มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ทำงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้งานมีคุณภาพจากการที่สามารถมองเห็นชิ้นงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้น และลดอัตราการสูญเสียของชิ้นงานได้ เพราะฉะนั้น การจัดแสงสว่างในสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมการทำงาน จึงมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อเจ้าของสถานประกอบการ ปัญหาของแสงสว่างที่มีผลกระทบต่อผู้ทำงาน คือ แสงสว่างน้อยเกินไป มีผลให้ตาทำงานหนักเกินไป เนื่องจากต้องบังคับให้ม่านตาเปิดกว้าง เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดการเมื่อยล้าของตา เกิดอาการปวดกระบอกตา มึนศีรษะ ขึ้นได้ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง รวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดในการหยิบจับใช้สอยอุปกรณ์เครื่องมือสำนักงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ xoslot แสงสว่างที่มากเกินไป อาจเกิดได้ทั้งจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง(Direct glare) หรือ … Read More