โกเลม(Golem)

สล็อตออนไลน์

โกเลม (Golem) ตามตำนานของชาวยิวนั้น เป็นยักษ์ สูง 2-30 เมตร (มีทุกขนาด) ส่วนมากจะทำงานเป็นผู้เฝ้าประตูต่างๆ ที่สำคัญ (คงพอนึกถึงยักษ์ที่คอยทำงานให้ทัพของซารูแมน) ร่างจะเป็นหินรูปร่างใหญ่โตเดินช้าส่วนมากจะอยู่ในทะเลทราย ว่ากันว่าพระชาวยิวในเมืองปราก (Prague) เมืองหลวงของเชโกสโลวะเกียนั้น เป็นคนสร้างโกเลมขึ้น ในตอนนั้นชาวยิวที่อาศัยอยู่ในสลัมของปรากกำลังถูกข่มเหง โกเลมจึงเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง (Protection) โกเลมถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียว และจะมีชีวิตเมื่อพระเขียนคำว่า shem (“ชื่อ”) บนกระดาษหนังแล้วใส่เข้าไปในปากของมัน นอกจากนั้นพระยังเขียนคำว่า emet (“สัจธรรม” Truth) บนหน้าผากของมัน

jumboslot
โก เลม (Golem) คือศาสตร์แห่งการสร้างข้ารับใช้ตามคติความเชื่อของชาวยิว ยูดา การสร้างโกเลมนั้น สามารถสร้างได้โดยการนำมูลดินมาปั้นเป็นรูปมนุษย์ มีรยางค์ทั้งห้าครบบริบูรณ์ คือ ศีรษะ แขน และขา การที่จะให้โกเลมมีชีวิตขึ้นมาได้นั้น คือการฝังรูปจารึกถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ คำว่า “EMETH” เป็นภาษายิว ซึ่งหมายถึง “สัจจะ” อาจจะเป็นแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ หิน หรือสิ่งต่างๆที่สามารถลงอักขระได้
โกเลมนั้นเปรียบได้กับ ชิกิงามิ หรือภูติรับใช้ตามคติของชินโต รับคำสั่งของเจ้านายและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โกเลมนั้น เด่นเรื่องพลังทางกายภาพ และความทนทานทางร่างกาย แต่ด้อยในเรื่องของพลังเวทย์ และการต้านทานพลังเวทย์ รวมไปถึงความรวดเร็วคล่องตัว นักเวทย์ทั่วไปจึงนิยมให้โกเลมเป็น “หน้าด่าน” ตั้งรับ ขณะที่ร่ายเวทย์ เพื่อป้องกันศัตรูจู่โจม

เครดิตฟรี
โกเลมถือเป็นสิ่งที่เรียกว่า มีจิตแต่ไร้วิญญาณ คือตายไปแล้ว จิตจะหายไป ไม่สามารถเกิดใหม่ได้ หรือสร้างใหม่ให้มีความทรงจำของตัวเดิมได้ เพราะไร้วิญญาณซึ่งเป็นที่พำนักของจิต มีแต่เพียงพลังเวทย์จากอักขระ EMETH เท่านั้นที่เป็นตัวขับดัน
การที่จะทำลายโกเลมนั้นแสนง่ายก็คือ ลบ ตัด หรือทำลายแผ่นอักขระ EMETH ให้เหลือเพียง “METH” ซึ่งแปลว่า “ความตาย” และโกเลมตนนั้นก็จะสิ้นชื่อ กลับเป็นธุลีดินดังเคย

สล็อต