เอลฟ์

สล็อตออนไลน์ เอลฟ์ เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีงาม เป็นอมตะ ทรงภูมิปัญญาและเป็นมิตรที่ดีของมนุษย์ ในเรื่องของความเป็นอมตะนั้น โทลคีนได้ให้คำอธิบายไว้ว่า พวกเอลฟ์สามารถถูกฆ่าตายได้ หากแต่วิญญาณจะกลับมาเข้าร่างใหม่ที่เหมือนกับร่างเดิมพร้อมกับความทรงจำที่ต่อเนื่องจากเดิม ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งสำหรับพวกเอลฟ์ในก็คือ เอลฟ์ในเรื่องนี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่สง่างาม ผิดจากเอลฟ์ในนิทานพื้นบ้านยุโรปที่จะเป็นมนุษย์แคระตัวเท่าเด็ก หรือเอลฟ์ใน แฮรี พอตเตอร์ ที่ดูเหมือนสัตว์ประหลาดทั้งนี้โทลคีนสร้างเอลฟ์ขึ้นมาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวยุโรปในยุคก่อนหน้า ที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามามีบทบาท ในความเชื่อดั้งเดิมนั้น เอลฟ์คือเผ่าพันธุ์ กึ่งมนุษย์กึ่งเทพเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าเทพแต่เหนือกว่ามนุษย์ ดังนั้นเอลฟ์จึงมีลักษณะสูงใหญ่และสง่างาม ต่อมา เมื่อความเชื่อในศาสนาคริสต์เข้ามาในยุโรป ความคิดที่ว่ามีเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่ามนุษย์จึงหมดไป และเอลฟ์ก็ถูกลดขนาดลงอย่างที่เห็น jumboslotกำเนิดคนแคระ-เอลฟ์โอดิน(Odin) วิลี(Vili) และ วี(Ve) ระหว่างที่เทพทั้งสามช่วยกันสร้างโลก … Read More