ทริคกำจัดอาการไอ

ผศ.นพ.มานพชัย กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไทยมีปัญหาเรื่องอาการไอกันมาก เพราะอากาศ และมลภาวะทางอากาศที่เลวร้าย รวมถึงการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบัน อาการไอนี้ นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพแล้ว หากปล่อยให้เป็น ๆ หาย ๆ หรือเรื้อรัง จะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ทั้งเสียงไอแบบการมีเสมหะ เป็นสิ่งรบกวน และเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคท้าทายต่อหนุ่มสาววัยทำงาน ดังนั้น ควรเริ่มต้นเรียนรู้เข้าใจสาเหตุ และกลไกการไอ และรักษาดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีกันโดยด่วน เครดิตฟรี อาการไอ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ จึงต้องฉลาดเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการ มิฉะนั้นก็จะไม่หาย หรือกลายเป็นอาการเรื้อรัง ลักษณะของการไอบางครั้งช่วยบอกสาเหตุได้ … Read More