ปริศนาจารึกโบราณแห่งทะเลสาบเดดซี (Dead Sea Scrolls)

slotxo เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนมีอดีตที่เป็นปริศนา มีบางอย่างที่คลุมเครือและไม่กระจ่างแจ้ง แต่มนุษย์ก็ยังคงพยายามค้นหาวิธีการต่างๆ มากมายด้วยทักษะการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความสามารถด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่อาจจะมีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เลยย้อนกลับไปช่วง ค.ศ. 1947-1956 หนึ่งในสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในโลกได้ถูกค้นพบโดยบังเอิญที่เมืองคุมราน (Qumran) ของถ้ำ 11 แห่งทางทิศตะวันตกเฉียงหนือของทะเลสาบเดดซี (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิสราเอล) สมบัติล้ำค่าที่ว่าคือ จารึกโบราณแห่งทะเลสาบเดดซี (Dead Sea Scrolls) ซึ่งจารึกนี้ถูกเขียนขึ้นบนหนังสัตว์โดยมีลักษณะเป็นม้วนหนังสือ 800 รายการ เขียนด้วยอักษรฮิบรูโบราณ ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนายูดายที่ไม่เคยพบมาก่อน นักโบราณคดีคาดว่าจารึกนี้มีอายุประมาณ 2,000 ปี จารึกดังกล่าวถูกเขียนขึ้นโดยพวกเอสซีน … Read More