เอ็กซเพรสชันนิสม์ (Expressionism)

สล็อตออนไลน์ ในช่วงยุคสมัยใหม่มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งลัทธิต่างๆอาจจะเกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม การเมือง อารมณ์ต่าง โดยมีหลายลัทธิที่เป็นลัทธิที่แสดงออกถึงสภาพความจริงของสังคม หนึ่งในลัทธิที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคม คือ เอ็กซเพรสชันนิสม์ (Expressionism)เอ็กซเพรสชันนิสม์ หรือ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์หรือ ลัทธิแสดงพลังอารมณ์(Expressionism) คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์ของขบวนการนี้คือการแสวงหาความหมายของ “ความรู้สึกมีชีวิตชีวา” (being alive) และประสบการณ์ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวัตถุ แนวโน้มของศิลปินกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ และเป็นศิลปะอัตวิสัย (subjective art form)ซึ่งหมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ หรือความต้องการ ซึ่งอาจตรงข้ามกับความเป็นตริงก็ได้ … Read More

ศิลปะป็อปอาร์ต (Pop Art)

สล็อตออนไลน์ ป๊อปอาร์ต เป็นขบวนการทางศิลปะอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้น ณ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เมื่อประมาณราว พ.ศ.2498 ซึ่งล้อไปกับรากฐานบริบทของสังคม ศิลปินกลุ่มนี้มีความเชื่อที่ว่าศิลปะจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างฉับพลันให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งนับว่าเป็นผลจากการต่อยอดของการเปลี่ยนแปลงทิศทางศิลปะมาตั้งแต่ แนวศิลปะแบบเรียลลิสม์ (Realism) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อหาของศิลปะแนวป๊อปอาร์ตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือ เทพนิยาย เหมือนกับยุคก่อนป๊อบอาร์ตเป็นแบบอย่างของศิลปะที่สะท้อนสภาพแท้จริงของสังคมปัจจุบัน ตามความรู้ความเข้าใจของสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป ชั่วขณะหนึ่ง ชั่วเวลาหนึ่ง เช่น ดารายอดนิยม คุณภาพอันเลอเลิศของสินค้า คำขวัญ ฯลฯ ศิลปะในกลุ่มนี้แสดงความวุ่นวายของสังคมซึ่งพลุ่งพล่าน สว่างวาบขึ้นมาราวกับพลุ … Read More

จักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantine Empire)

สล็อตออนไลน์ ไบเซ็นไทน์เดิมนั้นเป็นดินแดนแห่งอาณานิคมของกรีก เรียกกันว่า ไบเซส ( Byzas) ต่อมาเมื่อ ค.ศ.330 จักรพรรดิคอนสแตนตินได้ใช้เป็นฐานอำนาจสำรองของกรุงโรม ในช่วงสุดท้ายของจักรวรรดิโรมัน เมืองไบแซนไทน์จึงเป็นเมืองหลวงโดยสมบูรณ์ของอาณาจักรโรมันตะวันออก สืบทอดอารยธรรมกรีก-โรมันโบราณ ภาษาราชการใช้ภาษาละตินเป็นหลัก เมืองหลวงแห่งนี้มีชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (The City of Constantine) เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ จักรพรรดิคอนสแตนติโนเปิลค.ศ. 324 จักรพรรดิคอนสแตนตินได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิโรมัน พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังเมืองไบแซนทิอุม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 395 จักรพรรดิเธโอดอซุสที่ 1 ทรงแบ่งแยกจักรวรรดิโรมันเป็น … Read More

ฮาร์พี

สล็อตออนไลน์ ฮาร์พี เป็นสิ่งที่มีชีวิตตามตำนานกรีกซึ่งมีรูปกายเป็นมนุษย์ผู้หญิง มีท่อนล่างอย่างนก และมีปีกกล่าวกันว่าแต่เดิมฮาร์ปีมีเพียงสองตนเท่านั้น คือเอลโล และโอไซพีเทส ธิดาแห่งเธามาส และโอเชียนิดนามอิเล็กตร้า (โอเชียนิดคือนิมฟ์แห่งทะเล) เธามาสผู้นี้เป็นโอรสของพอนทัสและไกอา ทั้งพอนทัสและไกอาต่างก็เป็นเทพเจ้าโบราณของกรีก โดยพอนทัสเป็นเทพแห่งทะเล ส่วนไกอาเป็นเทพแห่งพิภพ ฮาร์ปีทั้งสองเป็นพี่น้องกับเทวีไอริส ซึ่งเป็นเทวีผู้ทำหน้าที่นำสารให้กับเหล่าเทพเจ้าต่างๆ เช่นเดียวกับเฮอร์เมส หากแต่เฮอร์เมสนั้นขึ้นตรงต่อเทพบดีซูส ในขณะที่ไอริสเป็นเทวีใต้บัญชาของเฮร่า เทวีไอริสยังมีปีกเป็นนกเช่นเดียวกับอีรอส และมักถูกกล่าวถึงในลักษณะของสาวน้อยมีปีก ถือคทานำสาร นอกจากนี้ไอริสยังเป็นเทวีพรหมจรรย์ และถือเป็นเทวีแห่งสะพานสายรุ้งอีกด้วยเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับฮาร์ปีคือเรื่องเมื่อครั้งเรืออาร์โกมาขึ้นฝั่งที่เธรส ในตอนนั้นมีนักพยากรณ์ตาบอดผู้หนึ่งนามว่าฟีนูสนำความลับของสวรรค์มาบอกแก่คนนอกมากเกินไป เทพเจ้าซูสจึงทรงสั่งให้พวกฮาร์ปีมาขโมยอาหารของฟีนูสเป็นการทรมาน เซเทสและคาลาอีสบุตรของเทพเจ้าแห่งสายลมเหนือโบรีอัสจึงทำหน้าที่ขับไล่เหล่าฮาร์ปีนี้ไป ยังมีบางตำนานกล่าวว่าฮาร์ปีถูกเซเทสและคาลาอีสฆ่าตาย นอกนั้นเล่าว่าเทวีไอริสได้ลงมาห้ามไว้ทัน หากแต่เหล่าฮาร์ปีก็ต้องตายเพราะอดอยากอาหารอยู่ดี … Read More

Scylla

สล็อตออนไลน์ สคิลลาเป็นอสูรกายทะเลที่ปรากฏในเทพปกรณัมกรีก เคียงคู่กับคาริบดิส สคิลลา มีท่อนบนเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ท่อนล่างเป็นสุนัขดุร้ายทั้งหมด 6 หัว เชื่อว่าสคิลลาและคาริบดิสอาศัยอยู่บริเวณโขดหินแถบช่องแคบเมสสินา ใกล้กับเกาะซิซิลี ในประเทศอิตาลี ในปัจจุบัน jumboslotเดิมที สคิลลาเป็นนิมฟ์หรือพรายน้ำที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เป็นบุตรีของเพอร์ซิส เทพแห่งน้ำ กลอคัส ซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลอีกองค์หนึ่งตามปกรณัม เมื่อได้มาพบเห็นสคิลลาก็หลงรักและปรารถนาอยากได้ครอบครองนาง แต่สคิลลากลัวในรูปร่างอันประหลาดของกลอคัส จึงวิ่งหนีเมื่อกลอคัสปรากฏตัวขึ้นเหนือน้ำ กลอคัสจึงเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้แก่นางแม่มด เซอร์ซี เพื่อหวังให้นางช่วย แต่เมื่อเซอร์ซีได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้ว นางกลับหลงรักกลอคัสแทน และได้เทยาพิษลงในน้ำในจุดที่สคิลลาลงเล่นน้ำบ่อย ๆ เมื่อสคิลลาลงเล่นน้ำร่างกายท่อนล่างเมื่อแตะน้ำจึงกลับกลายเป็นสุนัขดุร้าย 6 … Read More

ธันเดอร์เบิร์ด

สล็อตออนไลน์ ธันเดอร์เบิร์ด เป็นชื่อของนกยักษ์ในตำนานของอินเดียนแดง ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาเหนือ เชื่อกันว่า ธันเดอร์เบิร์ด มีความกว้างของปีกทั้งสองข้างยาวถึง 8 เมตร และแรงกระพือของปีกเวลาบินก่อให้เกิดทอร์นาโดและฟ้าร้อง และปรากฏการณ์ฟ้าแลบนั้น เชื่อกันว่าเกิดจากแสงสะท้อนของแสงอาทิตย์กระทบกับตาของธันเดอร์เบิร์ดธันเดอร์เบิร์ดเป็นนกที่ชาวอินเดียนแดงนั้นให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามและศักดิ์สิทธิ์ดุจเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า โดยมักจะประดับอยู่ที่ยอดเสาอินเดียนแดง สันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องธันเดอร์เบิร์ด อาจจะมาจากนกจำพวกแร้งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือ คือ แร้งแคลิฟอร์เนีย (Gymnogyps californianus) ซึ่งในอดีตเคยมีอยู่มากมาย แต่สถานะในปัจจุบันเป็นสัตว์ที่อยู่ในขั้นใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตแล้ว jumboslotอย่างไรก็ดี ความเชื่อเรื่องธันเดอร์เบิร์ดได้กลายมาเป็นเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในหลายที่ของสหรัฐอเมริกา เช่น ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ หรือที่รัฐเพนซิลเวเนีย โดยมีรายงานการพบเห็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. … Read More

คราเคน (Kraken)

สล็อตออนไลน์ คราเคน(Kraken) เป็นสัตว์ประหลาดในตำนาน ที่เล่ากันว่ามันมีรูปร่างที่คล้ายหมึกกระดองขนาดใหญ่มาก มีลำตัวที่ยาวกว่าเสากระโดงเรือ หนวดเยอะยาวยุ่บยั่บ สามารถพันโอบเรือลำใหญ่ได้หลายรอบ มันใช้หนวดที่มีปุ่มดูดขนาดใหญ่โอบรัดคนบนเรือแล้วบีบจนกระดูกแหลกเหลว ก่อนที่จะเอาใส่ปากกลมๆ ขนาดใหญ่ที่มีเขี้ยวคมเหมือนใบมีดเรียงอยู่เต็มตำนานของคราเคนเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด แต่มีบันทึกเป็นหลักฐานครั้งแรกที่นอร์เวย์ ในหนังสือชื่อ “The Natural History of Norway” นักเดินเรือโดยเฉพาะแถบซีกโลกเหนือหวาดกลัวสัตว์ประหลาดชนิดนี้มาก เพราะในหนังสือบรรยายไว้ว่ามันตัวใหญ่เท่าเกาะขนาดย่อม เฉพาะตัวก็ยาวกว่าครึ่งไมล์ แถมยังปรากฏตัวแบบเงียบเชียบ กว่าจะรู้ตัวหนวดของมันก็เข้าโจมตีเรียบร้อยแล้ว และจมเรือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในบรรดาสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลทั้งหมดเท่าที่เคยมีมา คราเคนมีนั้นเค้าความจริงอยู่มากที่สุด เพราะมีหมึกสายพันธุ์หนึ่ง คือ อาร์คิเทอูธิส(Architeuthis) หรือเรียกง่ายๆ ว่าหมึกยักษ์(Giant Squid) … Read More

เอลฟ์

สล็อตออนไลน์ เอลฟ์ เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีงาม เป็นอมตะ ทรงภูมิปัญญาและเป็นมิตรที่ดีของมนุษย์ ในเรื่องของความเป็นอมตะนั้น โทลคีนได้ให้คำอธิบายไว้ว่า พวกเอลฟ์สามารถถูกฆ่าตายได้ หากแต่วิญญาณจะกลับมาเข้าร่างใหม่ที่เหมือนกับร่างเดิมพร้อมกับความทรงจำที่ต่อเนื่องจากเดิม ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งสำหรับพวกเอลฟ์ในก็คือ เอลฟ์ในเรื่องนี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่สง่างาม ผิดจากเอลฟ์ในนิทานพื้นบ้านยุโรปที่จะเป็นมนุษย์แคระตัวเท่าเด็ก หรือเอลฟ์ใน แฮรี พอตเตอร์ ที่ดูเหมือนสัตว์ประหลาดทั้งนี้โทลคีนสร้างเอลฟ์ขึ้นมาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวยุโรปในยุคก่อนหน้า ที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามามีบทบาท ในความเชื่อดั้งเดิมนั้น เอลฟ์คือเผ่าพันธุ์ กึ่งมนุษย์กึ่งเทพเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าเทพแต่เหนือกว่ามนุษย์ ดังนั้นเอลฟ์จึงมีลักษณะสูงใหญ่และสง่างาม ต่อมา เมื่อความเชื่อในศาสนาคริสต์เข้ามาในยุโรป ความคิดที่ว่ามีเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่ามนุษย์จึงหมดไป และเอลฟ์ก็ถูกลดขนาดลงอย่างที่เห็น jumboslotกำเนิดคนแคระ-เอลฟ์โอดิน(Odin) วิลี(Vili) และ วี(Ve) ระหว่างที่เทพทั้งสามช่วยกันสร้างโลก … Read More

พิกซี (Pixie หรือ Piskie หรือ Pigsie)

สล็อตออนไลน์ พิกซี (Pixie หรือ Piskie หรือ Pigsie) หนึ่งในเชื้อสายเผ่าพันธ์แฟรี่ มีลักษณะเป็นภูตตัวเล็กๆ มีปีกแบบแมลง สูงไม่เกิน1ฟุต (ตามปกติ) และสามารถขยายหรือลดขนาดของตัวเองได้ ในความเชื่อเรื่องพิกซี่นั้นเป็นที่แพร่หลายในเดวอน และ คอร์นวอลล์ซึ่งทำให้เชื่อว่าน่าจะมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมเคลต์เป็นนิทานพื้นบ้านของอังกฤษ เป็นภูตขนาดจิ๋ว พิกซี่มีความซุกซนมาก jumboslotและชอบกลั่นแกล้งหญิงสาวและนำนักเดินทางให้หลงทางภูต ตัวเล็กๆมีปีกบินได้ ถูกนำมาเสนอ ในเรื่องปีเตอร์แพน ชื่อว่า ทิงเกอร์เบลล์ และยังมีนิทานพื้นบ้านอีกที่กล่าวถึงว่าพวกพิกซี่มาช่วยทำงานให้ชาวนาหรือมาอาศัยอยู่ในบ้านบางตำนานกล่าวว่า สัตว์วิเศษอย่างพวกพิกซี่เอลฟ์ฯ ในนิทานพื้นบ้านแถบยุโรป สัตว์วิเศษพวกนี้เรียกอีกอย่างว่าแฟรี่ในนิทานพื้นบ้าน แฟรี่ หรือชาวฟ้า … Read More

ชูปาคาบรา Chupacabra

สล็อตออนไลน์ สิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผู้ที่อ้างว่าพบเห็นมันครั้งแรกในเปอร์โตริโกในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 และมีหลายคนรายงานว่า มันได้ฆ่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น แพะ ด้วยการดูดเลือดเป็นจำนวนมาก และมีรายงานว่ายังคงมีผู้พบเห็นมันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบันชูปาคาบรา (Chupacabra) เป็นสัตว์ประหลาดในตำนานที่มีข่าวลือว่ามันมีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกา ในขณะเดียวกันก็มีรายงานการพบเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ในเปอร์โตริโก เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชุมชนของชาวลาตินอเมริกา โดยเชื่อกันว่าชูปาคาบราคือตัวตนอันชั่วร้ายที่ชอบจู่โจมสัตว์เลี้ยงและดื่มเลือด โดยมีเหยื่อที่โปรดปรานที่สุดคือ “แพะ”ชูปาคาบรา ได้รับการอธิบายเอาไว้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลาน หนังหรือเกล็ดสีเทาอมเขียว ส่วนสูงประมาณ 0.9-1.2 เมตร น้ำหนักตัวของพวกมันมากพอกับหมีขนาดเล็กและมีหนามยาวตั้งแต่คอจนถึงโคนหาง พวกมันยืนสองขาและสามารถเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดได้เหมือนกับจิงโจ้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายรูปพรรณของชูปาคาบราที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งว่า มีลักษณะที่คล้ายกับสุนัขป่าที่ไม่มีขน แนวกระดูกสันหลังปรากฏนูนขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัด … Read More